Εγγυήσεις Προϊόντων

Tο toolshouse.gr στα πλαίσια της πολιτικής που εφαρμόζει και θέλοντας να σταθεί δίπλα στο αγοραστικό του κοινό, σας παραθέτει τις γενικές (Γενικά) και τις ειδικές (Ειδικά) πληροφορίες για τις εγγυήσεις των προϊόντων. Για τη καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε περίπτωση που έχετε πρόβλημα με το προϊόν σας, θα σας παρακαλούσαμε να επικοινωνείτε άμεσα μαζί μας και να μας γνωστοποιήσετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Θα φροντίσουμε να σας καθοδηγήσουμε με τα σωστά & απαραίτητα βήματα για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

προσοχή!

(α) Απαραίτητη προϋπόθεση και αποδεικτικό για την κάλυψη σας είναι η απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο πώλησης της εκάστοτε αγορά σας.

σημαντικό!

Το toolshouse.gr δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για την άρνηση κάλυψης, αντικατάστασής ή επισκευής ενός προϊόντος που αγοράστηκε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα από την αρμόδια αντιπροσωπεία.

Γενικά

 • Όλα τα προϊόντα που διαθέτουμε προς πώληση μέσω του καταστήματος μας είναι ελεγμένα, ως προς τον τρόπο καλής λειτουργίας, επώνυμα και τηρούν τις εκάστοτε Ευρωπαϊκές ή Ελληνικές προδιαγραφές.
 • Τα προϊόντα μας υποστηρίζονται & επισκευάζονται από τις εκάστοτε επίσημες Ελληνικές αντιπροσωπείες.
 • Σε όλα τα προϊόντα που διαθέτουμε προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος παρέχεται εγγύηση καλής & σωστής λειτουργίας.
 • Οι κανόνες & η διάρκεια κάλυψης της εγγύησης ορίζονται από την αρμόδια αντιπροσωπεία, καθώς είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την καλή λειτουργία του προϊόντος που αντιπροσωπεύει, αλλά και για το διάστημα κάλυψης.
 • Ο χρόνος & τρόπος κάλυψης διαφέρει από αντιπροσωπεία σε αντιπροσωπεία.
 • Η εκάστοτε αντιπροσωπεία είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνη για την επισκευή, αντικατάσταση και κάλυψη των προϊόντων που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας.
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας νοείται η προστασία του αγοραστή από την όποια αστοχία υλικού ή κατασκευής παρουσιάσει το προϊόν στο προβλεπόμενο καλυπτόμενο χρονικό διάστημα.
 • Στην περίπτωση που απαιτούνται μεταφορικά έξοδα για την επισκευή ή αλλαγή του προϊόντος στα πλαίσια της παροχής εγγύησης κατά κύριο λόγο επιβαρύνουν τον αγοραστή. Αυτό δεν ισχύει για όλες τις αντιπροσωπείες.
 • Αν, κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, παρουσιαστεί κάποια βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, το εργαλείο θα αντικατασταθεί με ένα άλλο εργαλείο χωρίς επιβάρυνση (εκτός μεταφορικών).
προσοχή!

(β) Η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας δεν ισχύει & τερματίζεται στις εξής περιπτώσεις:

 1. Για τα αναλώσιμα, κινούμενα μέρη & αξεσουάρ όπως τα ορίζει η εκάστοτε αντιπροσωπεία
 2. Τη χρήση εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή
 3. Από μη ενδεδειγμένη χρήση του προϊόντος
 4. Τη χρήση ερασιτεχνικού προϊόντος (ηλεκτρικό ή χειρός) προς επαγγελματική χρήση
 5. Τη μη τήρηση των οδηγιών χειρισμού και προδιαγραφών ασφαλείας
 6. Τη μη χρήση αυθεντικών αναλώσιμων, αξεσουάρ & ανταλλακτικών
 7. Τη μη τήρηση της περιοδικής συντήρησης που ορίζεται από τον κατασκευαστή
 8. Την επισκευή του ή την αποσυναρμολόγησή του από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
 9. Από φθορά που προκλήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες ή ξένα σωματίδια
 10. Από εξαιρετικά ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος ή ξένες προς το προϊόν συνθήκες
 11. Για τις μπαταρίες μιας χρήσης ή επαναφορτιζόμενες. Στις επαναφορτιζόμενες ισχύει ειδικό καθεστός κάλυψης

Ειδικά (ανά εταιρία)

προσοχή!

Η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας, ανεξαρτήτως εταιρίας, δεν καλύπτει αναλώσιμα, αξεσουάρ & κινούμενα μέρη (π.χ. ταχυτσόκ) που συμπαραπαραδίδονται μαζί με το προϊόν και βρίσκονται στην αρχική συσκευασία.

Διάρκεια Εγγύησης

3 έτη 2 έτη 1 έτος 6 μήνες
 • BOSCH Επαγγελματικά (Μπλε). Καλύπτονται από ενός έτους (1) εγγύηση. Εάν δηλωθούν σε διάστημα τεσσάρων (4) εβδομάδων από την αγορά τους στο site της BOSCH, καλύπτονται για τρία (3) έτη
 • BOSCH Ερασιτεχνικά (Πράσινα)
 • BOSCH Κήπου (Πράσινα)
 • DREMEL
 • Black & Decker
 • PROXXON
 • Varo
 • Skil
 • Skil Masters
 • Makita
 • DeWalt
 • Μπαταρίες Επαν/ζόμενων εργαλείων, ισχύει για όλες τις εταιρίες

Μεταφορικά

(σε περίπτωση εγγύησης)

προσοχή!

Τα έξοδα των μεταφορικών για την εγγύηση ενός προϊόντος δεν καλύπτονται από όλες τις εταιρίες.